Palvelukuvaus

SciTechEdit Internationalilla on tieteellisiä tarpeitasi vastaava palvelu

 

 

KATTAVA EDITOINTI

Kattava editointi perustuu käsikirjoituksen rakenteen, selkeyden, sävyn, kohderyhmän ja yleisen olemuksen analyysiin.  Tämä palvelu varmistaa, että tausta, hypoteesit, tulokset, tulkinta ja relevanssi ovat selkeästi esitetyt. Kattava editointi on ihanteellinen ei-syntyperäisesti englantia puhuvien kirjoittajien kirjoittamille käsikirjoituksille, jotka on tarkoitettu julkaistaviksi huippuluokan tiedelehdissä, kansainvälisille esityksille tai kollegojen väliselle korkean tason kommunikaatiolle. Tämä palvelu tarjoaa aineellista ehdotuksiaoptimaalinen esittelyä tutkimusta Ammattitaitoinen, kokoaikainen toimittajaryhmä suorittaa asiantuntevat editointipalvelut, eivät kilpailijasi tai heidän opiskelijansa, varmistaen asiakirjojesi täyden luottamuksellisuuden.

Seuraavat palvelut sisältyvät kattavan editoinnin hintaan:
 • Laadukkain englanninkielinen tieteellinen editointi
 • Ammattitaitoinen, kokoaikainen tiedetoimittajaryhmä editoi asiakirjat (eivät kilpailijasi tai heidän opiskelijansa)
 • Syntyperäisesti englantia puhuvat toimittajat
 • Käsikirjoituksen kokonaisrakenne on yhdenmukainen
 • Ajatukset rakennettu selkeästi ja loogisesti
 • Kaikki tarvittava tieto on läsnä
 • Kaikki tarpeeton tieto on poistettu
 • Oikea välimerkkien käyttö, oikeinkirjoitus, kielioppi ja sanojen käyttö
 • Johdonmukainen ja oikea kielenkäyttö (aktiivi/passiivi, aikamuoto ja kohderyhmälle soveltuva taso)
 • Lauseet ja kappaleet jäsennetään ja järjestellään uudestaan selkeyden parantamiseksi
 • Tarpeettomat kuvaukset/tietojen esittäminen poistetaan
 • Kuvat ja taulukot tarkastetaan yhdenmukaisiksi käsikirjoituksen kanssa
 • Asianmukainen ja yhdenmukainen lyhenteiden käyttö
 • Editoidut käsikirjoitukset palautetaan sinulle täysin viimeisteltyinä
 • Viitteiden oikea dokumentaatio; Jos viitteet on sisällytetty tilaukseen, se takaa, että jokaiseen lainaukseen viitataan, jokainen viite on mainittu, ja lehtien nimet, jos ne on lyhennetty, on lyhennetty oikein
 • Käsikirjoitusten oikea muotoilu. Jos lehti on määritetty, lehden yleinen muotoilu, lainaukset, viitteet, abstrakti tai yhteenveto, kuvatekstit, yms. muotoillaan lehden Kirjoittajan ohjeiden mukaisesti. Jos lehteä ei ole määritetty, yleinen muotoilu, lainaukset, viitteet yms. muotoillaan johdonmukaisesti
 • Osat tarkastetaan noudattamaan vaadittua sana-/merkkimäärää
 • Toimittajat tekevät töitä kanssasi koko lehteen lähetyksen ajan
 • Laadunvarmistus, jatkuva tuki
 • Kaikkiin kysymyksiin vastataan viipymättä
 • Vähäiset käsikirjoituksen tarkistukset kuuluvat hintaan
 • Riskitön takuu
 • Luotettavat palautuspäivät

OLENNAINEN EDITOINTI

Oleellinen editointi on peruseditointipalvelumme sekä ei-syntyperäisesti että syntyperäisesti englantia puhuville tutkijoille, joilla on kirjoitetun englannin vahva hallinta. Tämä palvelu takaa, että käsikirjoituksesi esitetään selkeästi ja loogisesti idiomaattisesti moitteettomalla englannilla. Ammattitaitoinen, kokoaikainen toimittajaryhmä suorittaa asiantuntevat editointipalvelut, eivät kilpailijasi tai heidän opiskelijansa, varmistaen asiakirjojesi täydellisen luottamuksellisuuden. 

Seuraavat palvelut kuuluvat olennaiseen editointiin:
 • Korkealaatuinen englanninkielinen tieteen editointi
 • Ammattitaitoinen, kokoaikainen tiedetoimittajaryhmä editoi asiakirjat (eivät kilpailijasi tai heidän opiskelijansa)
 • Syntyperäisesti englantia puhuvat toimittajat
 • Oikea välimerkkien käyttö, oikeinkirjoitus, kielioppi ja sanojen käyttö
 • Johdonmukainen ja oikea kielenkäyttö (aktiivi/passiivi, aikamuoto ja kohderyhmälle soveltuva taso)
 • Asianmukainen ja yhdenmukainen lyhenteiden käyttö
 • Käsikirjoitukset palautetaan sinulle täysin viimeisteltyinä
 • Laadunvarmistus, jatkuva tuki
 • Kaikkiin kysymyksiin vastataan viipymättä
 • Vähäiset käsikirjoituksen korjaukset sisältyvät hintaan ennen ensimmäistä lähetystä lehteen
 • Riskitön takuu
 • Luotettavat palautuspäivät

NEUVOVA EDITOINTI

Neuvova editoitointi on tarkoitettu tutkijoille, jotka tarvitsevat laaja-alaista apua käsikirjoituksen luomisessa ja kirjoittamisessa. Tämä palvelu on räätälöitty vastaamaan yksilöllisiä tarpeitasi ja voi sisältää käsikirjoituksen luonnoksen, tukea käsikirjoituksen kirjoittamiseen, suurten tarkistusten konsultointia, kommentointia ja analyysiä käsikirjoituksen yleisestä muodosta ja sisällöstä, ehdotuksia koskien sisällön lisäämistä ja poistoa, tahattoman plagionnin varalta tarkistamista ja saatekirjeiden ja vastausten laatimista arvioitsijoille.

OIKOLUKU

Oikoluvun valitsevat yleensä syntyperäisesti englantia puhuvat tutkijat tarkistaakseen oikovedokset Käsikirjoituksesi tarkastetaan vähäisten mekaanisten virheiden varalta (kuten väärin kirjoitetut sanat ja kirjoitusvirheet), asianmukaisen isojen kirjainten käytön ja välimerkkien käytön varalta ja viitteiden oikean dokumentaation varalta.

UUDELLEENEDITOINTI

Uudelleeneditointi on SciTechEdit Internationalin aiemmin editoimille käsikirjoituksille käyttäen joko Kattava editointi - tai Olennainen editointi -palvelua. Esimerkkeihin käsikirjoituksista, jotka sopivat tähän palveluun, sisältyvät: A) käsikirjoitukset, jotka on korjattu vastauksena arvioijan kommentteihin ja B)käsikirjoitukset,  joita on korjattu toiseen lehteen lähetystä varten. Manuscripts that have been extensively revised may not qualify for the re-editing service.

PLAGIOINNIN TARKISTUS

Plagioinnin tarkistus arvioi käsikirjoitukset käyttäen alan standardin palveluja, kuten iThenticate, WriteCheck, Plagiarism Checker, SPlat, Plagiarism Detect jne., määrittääkseen onko jokin osa tekstiä julkaistu aiemmin.  Käyttämällä yhtä näistä palveluista arvioimme asiakirjasi ja luomme raportin, joka osoittaa mitkä osat tekstistä vaativat tarkistamista ja asianmukaisia lainauksia.  Uudelleenkirjoituspalveluja tarjotaan auttamaan asiakkaita tarkistamaan itse plagioitua materiaalia.

KÄÄNTÄMINEN

SciTechEdit International tarjoaa tieteellisiä käännöspalveluita käsikirjoituksille. Kääntäjämme ovat erittäin päteviä tieteellisiä, teknisiä tai lääketieteellisiä kääntäjiä. Käsikirjoituksesi voidaan kääntää tai editoida, tai jos haluat, vain kääntää. Kaikki kääntäjämme ovat syntyperäisiä englanninpuhujia, ja he puhuvat sujuvasti vähintään yhtä vierasta kieltä, ja heillä on laaja kokemus tieteellisten, teknisten tai lääketieteellisten tekstien kääntämisestä englanniksi.

Käännösprosessimme alkaa erittäin pätevän kääntäjän kanssa, jolla on kokemus tieteellisten asiakirjojen kääntämisestä englanniksi.  Kun yhdistetyt käännös-/copyeditointipalvelut tilataan, tieteellinen toimittaja tarkastaa käännetyn asiakirjan varmistaakseen, että alkuperäinen merkitys ja laatu on säilytetty.

Pelkkä käännös vaatii 5-10 työpäivää.  Kun tilaat käännöksen editoinnin kanssa, tarvitaan noin 5 työpäivää lisää.  Jos haluat nopeamman palautuksen, ota meihin yhteyttä. Hinnoittelu riippuu kielestä ja asiakirjan merkkimäärästä.  Ota meihin yhteyttä saadaksesi lisätietoja.

Käytä käsikirjoituksen lähetyslomakepalveluamme lähettääksesi meille käsikirjoituksen saadaksesi ilmaisen ja ei-sitovan tarjouksen. Käännöstiimillämme on laaja kokemus kääntämisestä seuraavista kielistä englanniksi (UK ja US).  Lisäkieliä on myös saatavissa.

 • Kiina (perinteinen ja yksinkertaistettu)
 • Suomi
 • Ranska
 • Saksa
 • Italia
 • Japani
 • Korea
 • Puola
 • Portugali
 • Espanja

Uutiskirjeen tilaus

Sähköpostiosoite on pakollinen

Invalid Input

©2022 SciTechEdit International. All rights reserved.  Powered by Joomla Design Studios.