Kattava tieteellinen editointi

Kattava tieteellinen editointi -palvelussamme tehdään asiakirjasi perusteellinen tarkistus, ja se sisältää käsikirjoituksen rakenteen, selkeyden, sävyn, aiotun kohderyhmän ja yleisen kiinnostavuuden analyysin Olennainen tieteellinen editointi -palvelumme (esim. kieliopin, oikeinkirjoituksen, välimerkkien ja sanankäytön tarkistus) kaikkien osa-alueiden lisäksi: Tämä palvelu varmistaa, että tausta, hypoteesit, tulokset, tulkinta ja relevanssi ovat selkeästi esitetyt.

Miksi valita kattava editointi?

Kattava editointi -palvelumme on ihanteellinen ei-syntyperäisesti englantia puhuvien kirjoittajien kirjoittamille käsikirjoituksille, jotka on tarkoitettu julkaistaviksi huippuluokan tiedelehdissä, kansainvälisille esityksille tai kollegojen väliselle korkean tason kommunikaatiolle. Tämä tieteellinen editointipalvelu tukee tutkimuksesi ihanteellista esitystapaa.

Suosittelemme Kattava editointi -palveluamme niille, jotka pyrkivät lähettämään käsikirjoituksensa huippuluokan lehteen tai hakevat apurahaa. Tämä palvelu takaa selkeän, loogisen, hyvin kirjoitetun ja erittäin viimeistellyn asiakirjan, joka on julkaisuvalmis.

Kuka käsikirjoituksen editoi?

Asiantuntevat editointipalvelut suorittaa ammattitaitoinen, kokoaikainen tiedetoimittajatiimi, jonka äidinkieli on englanti, eivät kilpailijasi tai heidän opiskelijansa, mikä takaa asiakirjojesi täyden luottamuksellisuuden.

Täydellinen luottamuksellisuus

Noudatamme luottamuksellisuutta ja teemme pyynnöstä salassapitosopimuksen.

Editoidut asiakirjat palautetaan ajoissa

Viimeistelty käsikirjoituksesi palautetaan sinulle ajoissa, joka kerta.

Rajoittamattomat kysymyskierrokset

Käsikirjoituksesi palauttamisen jälkeen pyydämme sinua esittämään ehdotetuista muutoksista kysymyksiä, joihin vastataan nopeasti.

Rajoittamattomat tarkistukset

Asiakirjaan ennen julkaisuun lähettämistä tekemäsi pienet muutokset tarkistetaan ilman lisämaksua.

Runsaasti muokatuista asiakirjoista peritään 50 prosentin uudelleeneditointimaksu.

50 prosentin uudelleeneditointimaksu on saatavilla kokonaisille asiakirjoille, jotka SciTechEdit on editoinut ja joita on korjattu runsaasti. Uudelleeneditointimaksu on 50 prosenttia alun perin tilatun palvelun sivukohtaisesta hinnasta. Jos vain osia korjatusta asiakirjasta on editoitava uudelleen, nämä editoidaan täydellä hinnalla.

Kattava tieteellinen editointi -palvelumme:

 • sisältää äidinkielenään englantia puhuvien ammattimaisten tiedetoimittajien tiimin tekemän korkealaatuisen tieteellisen editoinnin
 • parantaa käsikirjoituksesi kokonaisluettavuutta huomattavasti
 • sisältää virkkeiden/kappaleiden uudelleenjärjestelyn, tarpeettomien tietojen poiston, puuttuvien tietojen tarkistuksen sekä monisanaisten tai epäasianmukaisten ilmaisujen tarkistuksen selkeyden takaamiseksi
 • takaa, että hypoteesit, tulokset ja tulkinta on ilmoitettu selkeästi ja johdonmukaisesti
 • takaa, että käsikirjoituksen kokonaisrakenne ja sävy ovat johdonmukaiset
 • takaa, että tuloksesi esitetään kohderyhmälle sopivalla tasolla
 • sisältää tarkistuksen, että hypoteesit ja tulkinnat on muodostettu selkeästi ja loogisesti
 • varmistaa, että kaikki tarvittavat tiedot ovat mukana ja että kaikki turhat tiedot on poistettu
 • sisältää välimerkkien, oikeinkirjoituksen, kieliopin ja sanankäytön tarkistukset
 • takaa aktiivin ja passiivin sekä verbien aikamuotojen oikean käytön
 • vähäiset muutokset editoidaan ilman lisäveloitusta
 • suuriin muutoksiin voidaan soveltaa uudelleeneditointimaksua (50 prosenttia alkuperäisen palvelun hinnasta
 • sisältää kuvien ja taulukoiden tarkistuksen
 • lyhenteiden asianmukaisen ja yhtenäisen käytön tarkistukset
 • viittausten muotoilun tarkistukset ja korjaukset
 • sisältää muotoilun määritettyä lehteä varten lehden ohjeiden mukaisesti sekä sen varmistamisen, että teksti noudattaa vaadittuja sana- tai merkkimääriä
 • sisältää laadunvarmistuksen ja jatkuvan tuen
 • sisältää nopeat vastaukset kysymyksiin editoidun käsikirjoituksen palauttamisen jälkeen
 • antaa takuun riskittömyydestä
 • maksuton editointisertifikaatti annetaan pyynnöstä

SciTechEditin yksinomaiset edut

kahden asiantuntevan toimittajan tarkistus

ammattimaiset asiantunteva tiedetoimittajat

sanamäärän vähennys

Rajoittamattomat kysymyskierrokset

vähäisten muutosten rajoittamaton tarkastus

henkilökohtainen palvelu

muotoilu lehden mukaan

editointisertifikaatti

sadan prosentin takuu

Tarvitsetko apua kirjoittamisessa?

Me SciTechEditillä olemme sitoutuneet tuottamaan huippuluokan tieteellisiä editointipalveluita parantaaksemme tutkimuksesi vaikutusta ja selkeyttä. Ymmärrämme tehokkaan viestinnän tärkeyden tiedeyhteisössä, ja kokeneiden toimittajien tiimimme on valmiina auttamaan tieteellisten käsikirjoitustesi hiomisessa ja parantelemisessa.

Need help with writing?