Editoimamme materiaalit

Tutkimukset

SciTechEdit on erikoistunut kaikenlaisten tieteellisten raporttien editointiin, jotta ne voidaan julkaista vertaisarvioiduissa lehdissä. Tavoitteenamme on varmistaa tietojen esityksen selkeys, looginen eteneminen ja virheettömyys, noudattaa muotoiluohjeita sekä taata asianmukaiset lainaukset ja viittaukset.

Katsausartikkelit

Editointipalvelumme takaavat sisällön johdonmukaisen järjestelyn, tärkeimpien tulosten selkeät yhteenvedot sekä lähteiden laadun ja artikkelin objektiivisuuden ja relevanssin arvioinnin.

Apurahahakemukset

Editoinnilla on ratkaiseva merkitys rahoitushakemusten kielen, rakenteen ja johdonmukaisuuden viimeistelyssä. Se takaa projektin tavoitteiden linjaamisen rahoitusjärjestön vaatimuksiin ja maksimoi menestymismahdollisuutesi. Autamme sinua tarkentamaan hakemuksesi. Luo tehokas aikajana apurahan kehittämiseen, kirjoittamiseen, editointiin ja tarkastukseen.

Väitöskirjat ja opinnäytetyöt

Väitöskirjojen ja opinnäytetöiden editointipalvelumme takaa esityksen selkeyden, loogisen rakenteen, perusteluiden johdonmukaisuuden sekä viitteiden ja lainausten virheettömyyden.

Lääketieteelliset viestintästrategiat

Tehokkaalla viestinnällä on keskeinen rooli lääkkeiden kehityksen edistämisessä ja ohjelmasi tärkeimpien tulosten levityksen lisäämisessä eri sidosryhmille mukaan luettuna terveydenhuollon ammattilaiset, potilaat, sääntelyelimet ja suuri yleisö. Voimme auttaa sinua kehittämään selkeää ja täsmällistä tiedotusta räätälöidyllä viestinnällä, mukaan luettuna lehdistötiedotteet, tieteelliset julkaisut, verkkosivustot ja opetusmateriaalit.

Konferenssijulkaisut ja abstraktit

Tarkistamme ja viimeistelemme konferenssijulkaisut ja abstraktit selkeyden, johdonmukaisuuden ja lähetysohjeiden noudattamisen varmistamiseksi.

Arvioijien vastaukset

Toimittajamme voivat auttaa sinua vastaamaan arvioijien ja toimittajien kommentteihin. Editoimme vastauksesi selkeyden varalta ja varmistamme, että ne kohdistuvat arvioijan kommentteihin ja huolenaiheisiin. Mikä tärkeintä, autamme myös varmistamaan, että asianmukaista sävyä ja ääntä käytetään luomaan vakuuttava vastaus. Lisäksi, jos käsikirjoitus palautetaan meille uudelleeneditointia varten, toimittajamme varmistavat, että vastauksesi ovat johdonmukaisia käsikirjoitukseen tehtyjen muutosten kanssa.

Julisteet

SciTechEdit editoi konferenssijulisteita, mukaan lukien kuvat ja kaaviot, jotta voisit luoda selkeän ja tiiviin esityksen. Autamme sinua julisteen ulkoasun laadinnassa ja sen varmistamisessa, että se noudattaa konferenssin esitysvaatimuksia.

Suulliset esitykset

SciTechEdit editoi esitykset tarkastaen huolellisesti sen mukaan laitetut kuvat. Lisäksi voimme tarjota tallennetut äänitiedostot syntyperäiseltä englanninpuhujalta, joiden kanssa voit harjoitella esitystä tai täydentää esitystä. Äänitiedostojamme voidaan käyttää myös luennoilla. Voimme tarjota äänitiedostoja miehen tai naisen äänellä. Selkeys ja ääntämys ovat selviä ja taattuja.

Saatekirjeet ja yhteistyökirjeet

SciTechEdit editoi kollegoiden väliset sekä arvioijille, yhteistyökumppaneille ja toimittajille lähetettävät kirjeet. Editoimme myös suosituskirjeitä ja autamme sinua laatimaan niitä olipa kyseessä post doc -paikkaa hakeva jatko-opiskelija tai tukikirje Nobel-komitealle. Toimittajamme auttavat sinua tuottamaan oikean sävyn ja äänen, joilla luodaan tehokas ja vakuuttava kirje.

Muu tieteellinen viestintä

Ammattimaiset tiedetoimittajamme ovat asiantuntijoita ja voivat auttaa sinua luomaan selkeää, johdonmukaista ja kiinnostavaa tieteellistä viestintää mukaan luettuna muistiot, patentit ja strategiset lääketieteelliset viestintäalustat. Anna meidän auttaa räätälöimään tieteellinen viestintäsi haluamasi kohderyhmän mukaan.

Verkkosivustot

Verkkosivustosi on viestittävä selkeästi tutkimuksesi muille tieteilijöille ja/tai suurelle yleisölle. SciTechEdit voi auttaa sinua kohdentamaan oikealle yleisölle editoimalla verkkosivustosi sisällön käyttämällä idiomaattisesti oikeaa englannin kieltä.

Kirjat / kirjojen luvut

SciTechEdit editoi tieteellisiä kirjoja ja kirjojen lukuja. Suuret projektit voidaan editoida luku kerrallaan tai yksittäisenä projektina (suositeltu). Kysy suuren yksittäisen tuotteen hinnoittelusta.

Arviot lehtien toimittajille

Käsikirjoituksesi arviointikommentit editoidaan selkeyden varalta, ja jos ne ovat alle 250 sanaa, ne ovat oikeutettuja ILMAINEN EDITOINTI -palveluumme!

Kaikkien näiden tieteellisten asiakirjojen tyyppien tapauksessa editointi takaa, että sisältö on virheetöntä, johdonmukaista ja hyvin järjesteltyä sekä että se noudattaa tieteellisen viestinnän standardeja ja käytäntöjä.

Tarvitsetko apua tekstisi kanssa?

Me SciTechEditillä olemme sitoutuneet tuottamaan huippuluokan tieteellisiä editointipalveluita parantaaksemme tutkimuksesi vaikutusta ja selkeyttä. Ymmärrämme tehokkaan viestinnän tärkeyden tiedeyhteisössä, ja kokeneiden toimittajien tiimimme on valmiina auttamaan tieteellisten käsikirjoitustesi hiomisessa ja parantelemisessa.

Need help with writing?