Қысқа құжаттарыңызды тегін редакциялау

Біздің редакциялау қызметтеріміз көңіліңізден шығатынына сенімдіміз, қызметтерімізді тегін байқап көріңіз.

SciTechEdit аннотацияларды, рецензенттердің пікірлерін, рецензенттерге арналған жауаптарды, хаттар немесе басқа қысқа хабарламалар сияқты қысқа, аяқталған құжаттарды (≤250 сөз) ТЕГІН редакциялауды ұсынады.

Құжат түрлері*

  • аннотациялар
  • рецензенттердің пікірлері
  • рецензенттерге арналған жауаптар
  • хаттар
  • басқа қысқа хабарламалар

Қызметті жеткізу уақыты: редактордың қолжетімді болуына байланысты 1-7 жұмыс күні.

Қалай: Құжатты қауіпсіз серверімізге жүктеп салып, қысқа, аяқталған құжатыңызды жіберу үшін, (тіркелген болсаңыз да, тіркелмеген болсаңыз да) аннотацияны жіберу формасын толтырыңыз.

Мәтін жазу бойынша көмек керек пе?

SciTechEdit зерттеулеріңіздің әсері мен айқындылығын арттыратын жоғары деңгейдегі ғылыми түрде редакциялау қызметтерін ұсынады. Біз ғылыми қауымдастықта тиімді түрде байланыс құрудың маңызды екенін түсінеміз, сондай-ақ тәжірибелі редакторлардан тұратын командамыз ғылыми қолжазбаларыңызды барынша жақсартып, жетілдіруге қол ұшын беруге әрдайым дайын.

Need help with writing?